ul. Rzeczna 17/1
64-200 Wolsztyn;
tel.: 68 384 22 71

biblioteka@wolsztyn.pbp.poznan.pl
http://wolsztyn.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 9.00-17.00
Soboty 9.00-15.00

Aktualności


 • BIBLIOTEKA CZYNNA:

  poniedziałek - piątek - 10.oo - 17.oo

  soboty - 09.oo - 15.oo

 • Uwaga!

  W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) Biblioteka czynna od 9.00 - 14.00. W soboty nieczynna

 • Odwiedź nas na Facebooku!

  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu logo . . Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin

   

 • Konkurs na bajkę terapeutyczną

   

  Biblioteka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium ogłasza konkurs na bajkę terapeutyczną. Ma on charakter otwarty i adresowany jest do: studentów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

  Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

  Szczegóły w regulaminie.

 • Promocja czytelnictwa - cd.

   

  W dniach 3-4 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie, w ramach promocji czytelnictwa odbyły się kolejne zajęcia czytelnicze z teatrzykiem kamishibai dla dzieci 6-letnich i młodszych.

 • Pasowanie na czytelnika

   

  Dnia 29.05 br. w bibliotece odbyło się pasowanie na czytelnika. Wzięli w nim udział uczniowie kl. 1 SP 5 w Wolsztynie. Najpierw odbyły się zajęcia czytelnicze podczas których dzieci zapoznały się z biblioteką i jej zbiorami. Rozwiązywały krzyżówki z tytułami znanych baśni i wierszy, a także wysłuchały baśni z teatrzykiem kamishibai "Brat i siostra". Potem nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Na zakończenie, podczas zajęć plastycznych uczniowie wykonali zakładki do książek.


 • 24.05.2019 - Prezent dla mamy

   

  Dzisiaj w bibliotece odbyły się warsztaty decoupage dla kl. IV SP nr 1, które poprowadzili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie. Uczniowie wykonali serce, które będzie upominkiem na Dzień Matki.

 • Relacja z Tygodnia Bibliotek

   

  W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, m.in. 9 maja br. odwiedzili nas uczniowie Szkoły Specjalnej w Wolsztynie. Poznali naszą Bibliotekę i posiadane zbiory. Następnie wysłuchali opowiadania z teatrzykiem Kamishibai "Brat i siostra". Na zakończenie w trakcie zajęć plastycznych wykonali zakładkę do książki.

  Obchodom towarzyszyły również wystawki ciekawych książek, rzeczy znalezionych w książkach, nowości wydawniczych oraz najnowszych czasopism.

 • 8-15 maja - XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

   

  Po raz szesnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2019r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

  Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2018 odbywa się pod hasłem: „#biblioteka".

   

  Nasza Biblioteka włącza się w obchody tego Tygodnia promując czytelnictwo, m.in. poprzez:

  1. organizację zajęć czytelniczo-plastycznych dla młodszych dzieci szkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 5

  w Wolsztynie.

  2. Bookcrossing - zamień się książką

  3, Wystawy ciekawych książek

  4. Można też zwiedzić wystawę plakatu ph. Dlaczego warto czytać? Serdecznie zapraszamy!

 • KONKURS : "100 lat UAM"

   

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs "100 lat UAM". Koordynatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  Celem konkursu jest: wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów Uniwersytetu oraz kierunkami studiów. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

  Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować:

  • dzieci przedszkolne – pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną w formacie A4 – temat: Patron UAM,
  • uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV – rymowankę lub krótki wiersz na temat UAM,
  • uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII – temat: Wybitny absolwent UAM w mojej okolicy - opis na 2 stronach (format A4, czcionka 12 Times, 1 wiersz odstępu),
  • uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych – Ja jako przyszły student UAM – rysunek albo zdjęcie sleeveface z książką wydaną przez Wydawnictwo UAM lub z materiałami promującymi Uczelnię.

  Prace wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

  Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej Gali.

  Regulamin konkursu

  Karta zgłoszeniowa

 • Nowości - kwiecień 2019

   

  Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. - Warszawa : Difin, 2019 - sygnatura 30.746

   

  Monografia składa się z opracowań wielu polskich psychologów, mających duże doświadczenie w badaniach nad różnymi problemami życia małżeńskiego i rodzinnego. Teksty poszczególnych autorów zamieszczone w tej książce, z uwagi na specyfikę poruszanych w nich problemów, ujęte zostały w trzech następujących obszarach tematycznych: Relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych; Relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego; Relacje rodzinne w kontekście zdrowia. Takie usystematyzowanie opracowania pozwala spojrzeć na problem relacji rodzinnych z różnej perspektywy psychologicznej oraz w sposób bardziej wyrazisty dostrzec ich specyfikę, złożoność i wielorakość uwarunkowań.

  czytaj więcej...

 • 23.04. - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej.

  23 kwietnia to również symboliczna data dla literatury światowej, w tym dniu w 1616 roku zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega.

  Polecamy litaraturę: Prawo autorskie

  Czytelnictwo - popularyzacja

 • RADOSNYCH ŚWIĄT

   

  By ten niezwykły, świąteczny czas był źródłem wielu duchowych doznań,

  czasem odradzającej się nadziei,  chwilą wyciszenia, refleksji

  i odpoczynku od trudu codziennego życia

  życzą Pracownicy Biblioteki

 • 02 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

   

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku w celu propagowania wiedzy dotyczącej opieki i wychowania dzieci z autyzmem. Ma również wspierać inicjatywy społeczne przeciwdziałające dyskryminacji osób dotkniętych tą chorobą.

   

  Polecamy: literaturę z naszych zbiorów

  oraz zestawienie bibliograficzne Autyzm i zespół Aspergera w wersji do wydruku.

 • Z Teatrzykiem Kamishibai w SP nr 1

  W dniach 27 i 29 marca oraz 01 kwietnia 2019r. nasza Kol. H. Bloch odwiedziła na zaproszenie bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, gdzie poprowadziła cykl zajęć edukacyjno-czytelniczych dla dzieci z klas zerowych i pierwszych. Dzieci miały okazję zobaczyć m.in. przedstawienia Teatrzyku Kamishibai „Brat i siostra", "Królewna Śnieżka", "Trzy świnki" oraz "Brzydkie kaczątko". Zajęcia połączone były z pasowniem uczniów na Czytelnika. Oprócz celów edukacyjnych i wychowawczych zajęcia te są także formą wspomagania nauczycieli w  upowszechnianiu czytelnictwa i rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 • Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

   

  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.
  Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
  Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.
  Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.
  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów na stronie https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkurs-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopolski-nauczyciel-roku

  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 05 lipca br.

 • Pożegnanie stażystów

  14 marca pożegnaliśmy naszych stażystów - Agnieszkę i Marcina, którzy przez miesiąc wykonywali różne czynności na rzecz naszej Biblioteki. Na zakończenie stażu zaprosili do nas swoich kolegów z Warsztatów Terapii Zajęciowej  i wspólnie poprowadzili warsztaty plastyczne dla uczniów SP Nr 1 w Wolsztynie. Podzielili się swoją wiedzą i umiejętnością obsługi różnych narzędzi do tworzenia kartek i ozdób świątecznych. Spotkanie było także okazją do integracji społecznej.

 • NOWOŚCI - marzec

   

  1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. - Kraków:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016  - sygnatura 30.738

  „1001 porad…”  to niezwykle pomocna pozycja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Autorki proponują 1800 zabaw i ćwiczeń, które pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. "Lektura obowiązkowa dla tych, którzy kochają dzieci z autyzmem, żyją z nimi lub pracują. Porady autorek są profesjonalne i dają nadzieję. Co jednak najważniejsze – oferują konkretne rozwiązania problemów. Ten podręcznik zawiera pomysły, sugestie, informacje o źródłach wiedzy oraz ogromną dawkę inspiracji i wsparcia."

 • Biblioteka poleca!

   

  Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Wydawnictwo DIFIN, 2019 - sygnatura 30.733

  Autorka, opierając się na swoim długoletnim doświadczeniu terapeutycznym, proponuje scenariusze zabaw z dziećmi, zogniskowane wokół zasadniczych obszarów rozwojowych. Omawia i prezentuje zabawy, które rozwijają i kształtują różnego rodzaju kompetencje u dzieci, stymulują sprawność fizyczną, rozwijają kompetencje społeczne, kreatywność i samoświadomość.

 • XXIII Targi Edukacyjne - konferencja

   

  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję podczas Poznańskich Targów Książki 2019, skierowaną do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką.

  Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 marca 2019 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (wejście od ul. Śniadeckich, pawilon nr 7).  Udział jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.

 • XXIII Targi Edukacyjne

   

  W dniach 1-3 marca 2019 roku na terenie MTP odbędą się XXIII Targi Edukacyjne pod hasłem Kierunek Bezpieczeństwo. Przedsięwzięciu towarzyszą: Poznańskie Targi Książki, Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej, Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC oraz III Ogólnopolski Kongres Oświatowy. Zachęcamy do skorzystania z licznych konferencji i warsztatów dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz do zapoznania się z ofertą szkół i uczelni.

  Zapraszamy do Poznania na weekend z edukacją i książką: www.targi.odnpoznan.pl

   

  Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu:

  • Konferencje (program) :
   O odrębności języka polskiego w literaturze i życiu prywatnym (1.03.2019 r.)
   Czy teatr można zmieścić w pudełku? (2.03.2019 r.)
  • Stoisko z książkami - Pawilon 7A , stoisko numer 35
 • Relacja z warsztatów

   

  We wtorek 19 lutego 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem „ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka”, które poprowadziła Pani Maria Olizar-Zakrzewska - przedstawicielka grupy ASTRA. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz bibliotek. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z różnymi technikami plastycznymi, takimi jak: rysunek, malarstwo oraz modelowanie przestrzenne. Mieli także możliwość wypróbowania wybranych produktów plastycznych i przećwiczenia różnych technik, w wyniku czego powstało wiele ciekawych i zaskakujących prac. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz drobny upominek.

 • Konkurs: Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej

   

  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o organizowanym konkursie Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej.
  Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2019 r.

  Regulamin konkursu

  Karta uczestnika

  Czytaj więcej...

 • Zaproszenie na warsztaty plastyczne

   

  Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie zaprasza nauczycieli na bezpłatne warsztaty plastyczne pod hasłem „ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka”. , które poprowadzi Pani Maria Olizar-Zakrzewska - przedstawicielka grupy ASTRA.

  W ramach szkolenia będzie można zapoznać się z technikami plastycznymi takimi jak rysunek, malarstwo oraz modelowanie przestrzenne. Zostaną zaprezentowane inspirujące ćwiczenia, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. Podczas spotkania będzie możliwość wypróbowania wybranych produktów plastycznych.

   

  Udział w warsztatach tylko na podstawie zapisu. Liczba miejsc ograniczona - LISTA ZAMKNIĘTA

   

  Termin spotkania: 19..02.2019 r. godzina 16.oo

  Miejsce: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie, ul. Rzeczna 17/1

  czytaj więcej...

 • Zapraszamy na "Ferie z książką"

   

  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Wolsztynie zaprasza dzieci w wieku 7-9 lat na Ferie z książką. Bezpłatne zajęcia będą odbywać się w drugim tygodniu ferii od 21 do 25 stycznia w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie Biblioteki.

  W programie zajęcia czytelnicze, plastyczne i ruchowe, na które zapraszamy do siedziby Biblioteki przy ul. Rzecznej 17/1. Zgłoszenia od rodziców i opiekunów przyjmujemy do 14 stycznia 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

  ZAPRASZAMY!

 • Konkurs na Ekslibris PBP w Poznaniu

   

  Z okazji Jubileuszu 90-lecia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu ogłaszamy konkurs na ekslibris Biblioteki. Celem Konkursu jest stworzenie znaku graficznego, którym będą sygnowane książki i który będzie wykorzystywany w promocji Biblioteki i czytelnictwa.

  Termin nadsyłania prac upływa 23.01.2019 r.

  Zachęcamy do udziału w Konkursie!

  Regulamin

  karta zgłoszeniowa

 • Bezpłatne książki dla przedszkoli. Zapraszamy!

   

  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie serdecznie zaprasza przedstawicieli przedszkoli powiatu wolsztyńskiego po odbiór bezpłatnej publikacji autorstwa Agnieszki Nożyńskiej pt.: „Zawody, czyli kim możesz zostać”. Książka ta została przekazana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, by za pośrednictwem Biblioteki wspomóc przedszkolaki i ich wychowawców w poznawaniu świata zawodów.

  Publikacja przybliża dzieciom pracę w różnych zawodach. W trakcie zajęć polegających na czytaniu książki, opowiadaniu o zawodach oraz zabawie, najmłodsze pokolenie ma możliwość odkryć swoje zainteresowania. Książki można odbierać w godz. pracy Biblioteki.

  informacja o projekcie

 • Po remoncie - nowa odsłona Biblioteki

   

  W okresie od października do 20 grudnia 2018 r. w Bibliotece prowadzony był kolejny etap prac remontowych, tym razem wewnątrz budynku i obejmował następujący zakres robót:

  1. Naprawa pęknięć, klamrowanie ścian wewnątrz budynku, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń.

  2. Wymiana pieca gazowego na nowoczesny II funkcyjny,

  3. Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego (wymiana umywalek, zlewu, demontaż ogrzewaczy i częściowa wymiana płytek ściennych),

  4. Wymiana starego płotu na nowy wraz z demontażem ściany ogrodzeniowej.

  5. Wykonanie i montaż wertikali i rolet okiennych

  6. Wymiana starych lamp na nowe, energooszczędne.

  7. Zakup i montaż wyposażenia (regały, biurka, kontenerki, szafy, stoły, krzesła itp.)

  Ogólna wartość remontu zgodnie z planem finansowym wyniosła 182.700 zł

  Zobacz  galerię zdjęć

 • Komiksy na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

   

  Publikacja 100 na 100: antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości. Autorzy tej książki za pomocą siedemnastu komiksów historycznych przedstawili kluczowe wydarzenia dla odzyskania i utrzymania przez Polskę niepodległości. Publikacja wzbogacona została o osiem wyjątkowych i nigdzie niepublikowanych artykułów. Książka (wydana przez WSiP) dostosowana jest do potrzeb szkolnych. Scenariusze lekcji z ich wykorzystaniem na lekcjach języka polskiego, historii, WOS i na godzinach wychowawczych znajdują się na stronie: komiks100na100.pl/dla-nauczycieli/

  Sygnatura w naszych zbiorach: 30.732

 • „Piotruś zawodowiec” – czytamy przedszkolakom

   

  17 października 2018 roku Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDiZ w Poznaniu), jednostka Samorządu Województwa Wielkopolskiego uroczyście przekazała Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu blisko 500 książek autorstwa Agnieszki Nożyńskiej pt.: „Zawody, czyli kim możesz zostać”. Publikacja ta w ciekawy sposób przybliża dzieciom pracę w różnych zawodach. W trakcie zajęć polegających na czytaniu książki, opowiadaniu o zawodach oraz zabawie, najmłodsze pokolenie ma możliwość odkryć swoje zainteresowania.

  czytaj więcej...

 • IBUK LIBRA - nowe tytuły!

   

  1 października br. udostępniliśmy Państwu nową listę tytułów (1685 publikacji) w Ibuku Librze -  największej w Polsce czytelni on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.
  Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji.

  Czytelników, którzy nie mają aktywnego konta zapraszamy do Biblioteki po kod PIN.

  Wykaz tytułów

 • Polecamy RODZICOM!

   

  Gry wideo w środowisku rodzinnym / Damian Gałuszka. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017. - sygnatura 30.398

  Pierwsza polskojęzyczna książka, która podejmuje kompleksowo rodzinne aspekty funkcjonowania gier wideo. Opisuje najważniejsze zjawiska związane z obecnością gier wideo w życiu rodzinnym, między innymi kwestie growych kompetencji rodziców i ich dorastających dzieci, wpływu gier wideo na odbiorców czy edukacyjnego i wychowawczego ich potencjału. Nie krytykuje jednak tylko gier, wręcz przeciwnie - skoro gry i tak stanowią integralną część czasu wolnego w polskich domach radzi, by wykorzystać więziotwórczy potencjał tego medium, by korzystanie z gier przez dzieci było oparte na kompetentnych wyborach rodziców.

  czytaj więcej...

 • POLECAMY FILMY EDUKACYJNE!

   

  ZAPLĄTANI W SIEĆ  – pakiet 3 filmów na DVD przeznaczonych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

  1. Film - Hapy slipping - sygnatura Zs.404 , 2. Film Cyberbullyng - sygnatura Zs.405, 3. Film Sexting - sygnatura Zs.406

  Chcemy uświadomić młodym ludziom, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, poza tym raz umieszczony w Internecie materiał – zdjęcie czy też film – nie jest łatwo skasować, zaczyna żyć własnym życiem, kopiowany przez innych użytkowników.

  Czytaj więcej...

 • Punkty biblioteczne

   

  Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do skorzystania z naszej oferty - możliwości założenia w swoich szkołach punktu bibliotecznego ze zbiorami naszej biblioteki. W ten sposób biblioteki szkolne mogą wzbogacić swoją ofertę dla nauczycieli i pomóc im w procesie samokształcenia i doskonalenia. Udostępniamy zarówno nowości z pedagogiki i psychologii, jak i literaturę na konkretny wskazany temat. Wypożyczenia w punktach będą odbywać się na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

  Pierwszy taki punkt powstał w listopadzie 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie, a dwa następne w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie i ZSPiG w Siedlcu.

  Zapraszamy pozostałych do współpracy!

 • Aktualności - archiwum

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Polityka prywatności