Zasady korzystania z Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

1. W Bibliotece może przebywać jednocześnie 1 Czytelnik
3. Pozostałe osoby czekają w korytarzu lub na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 2- metrowej odległości.
4. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekowania dłoni przy wejściu.
5. Preferowane jest zamawianie książek zdalnie oraz zdalny zapis do Biblioteki.
6. Wszelkie należności wobec Biblioteki prosimy wpłacać wyłącznie na konto: 37 1020 4027 0000 1702 1520 9991
7. Wypożyczenia odbywać się będą z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.